แชร์ประสบการณ์รัฐบาลอเมริกาสู่การใช้งาน IaaS

แม้ว่าโมเดลโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในรูปแบบของบริการของระบบประมวลผลคลาวด์จะมีประโยชน์หลายอย่างต่อหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นก็ตาม แต่สิ่งแรกที่ทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาในการพิจารณาก็คือเรื่องของความเสี่ยง

ในอนาคตระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นจะขึ้นไปอยู่บนระบบคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในรูปแบบบริการ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า  IaaS (Infrastructure as a Service) ที่เกิดขึ้นก็เป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการทำงานด้านไอทีของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ในขณะที่หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นกำลังจัดหาโซลูชันระบบคลาวด์อย่างกระตือรือร้น แต่จากการสำรวจล่าสุดของ อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ป พบว่าเหตุผลหลักที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ  ทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ก็คือ ความสามารถในการจัดการที่ดีขึ้น การบำรุงรักษาที่น้อยลง และช่วยลดต้นทุนในการให้บริการ

Adelaide O’Brien ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปฏิรูปสู่ระบบดิจิตอลของของรัฐบาลเปิดเผยในงาน IDC Government ว่า บริการคลาวด์ไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการดำเนินงานด้านไอทีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิธีเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลและบริการที่จำเป็นในการทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกด้วย

O’Brien กล่าวว่า “คลาวด์เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล และต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ และกระบวนการทำงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและคล่องตัว ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำให้ส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหลายช่องทางได้อย่างปลอดภัย”

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม อย่างเช่น เท็กซัส อินเดียนา และมิชิแกน กำลังเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดจากการยกระดับการใช้งานคลาวด์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

เนื่องจากหลายหน่วยงานเริ่มนำคลาวด์มาใช้ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย  และการบริการในรูปแบบ IaaS ก็กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริหารด้านไอทีของรัฐบาลที่ต้องการปลดล็อกองค์กรออกจากผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจฮาร์ดแวร์ในรูปแบบเดิมๆ  เพราะบริการดังกล่าวนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดภาระงานด้านการจัดซื้อจัดหา การอัพเกรด และการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายออกไปให้หน่วยงานภายนอกดูแลแทน ซึ่งทำให้ทีมไอทีมีเวลาไปทำโครงการอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจมากกว่าได้มากขึ้น

 

 

ประโยชน์ของระบบประมวลผลคลาวด์
หน่วยงานของคุณต้องการมุ่งเน้นที่บริการมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่า? O’Brien ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานรัฐหลายแห่งกำลังมองผู้ให้บริการคลาวด์ที่ทำให้พวกเขาสามารถทำงานแบบนี้ได้เพื่อเอาเวลาของพวกเขาไปสนับสนุนลูกค้าที่มาใช้บริการต่างๆ ของพวกเขาได้

นอกจากนี้การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ซื้อระบบคลาวด์ของรัฐบาลเลือกใช้บริการ IaaSในการรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และแบบเสมือนเข้ากับหน่วยประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายที่แยกส่วนกันอยู่เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถเพิ่มกลุ่มทรัพยากรทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำซ้ำได้ และขยายระบบได้ตามต้องการ  O’Brien เน้นย้ำ

นอกจากนี้หลายหน่วยงานยังรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางด้านไอทีที่มักมีราคาแพงจากผู้ค้าระบบคลาวด์

“หลายหน่วยงานกำลังมองหาผู้ค้าที่สามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขามีเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งาน” O’Brien กล่าว

มีปัญหาด้านเงินลงทุนบ้างหรือไม่? O’Brien กล่าวว่าผู้บริหารของรัฐบาลบางคนสามารถขอรับการสนับสนุนระบบคลาวด์ของตนได้โดยอาศัยการทำความเข้าใจว่าคลาวด์จะให้การทำธุรกรรมที่มีความปลอดภัยมากขึ้นผ่านทางการจัดการด้านอัตลักษณ์และการเข้าถึง รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ปัญหากวนใจของการปรับใช้ IaaS Cloud 
O’Brien กล่าวว่า “การตัดสินใจยอมรับระบบคลาวด์คือการตัดสินใจด้านการบริหารที่อิงกับความเสี่ยง

เนื่องจากในขณะที่การแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบประมวลผลบนคลาวด์ช่วยให้ข้อมูลเป็นอิสระ และช่วยเพิ่มการรับรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ทั่วทุกระดับของรัฐบาลตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว ความถูกต้องของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูลก็ยังคงอยู่

หน่วยงานจะมีวิธีลดความเสี่ยงได้อย่างไร?

ในขั้นตอนของการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ต้องมีความละเอียดรอบครอบในการเจรจาต่อรอง

O’Brien กล่าวว่า “สำหรับหน่วยงานของรัฐนี่อาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม การเลือกผู้ค้าที่ผ่านการรับรองตรงตามที่ต้องการจะทำให้องค์กรของรัฐและท้องถิ่นสามารถใช้กระบวนการประเมินด้านความปลอดภัยในการควบคุมความปลอดภัย เลือกบริการคลาวด์ที่ผ่านการรับรองสำหรับแอพพลิเคชันและเวิร์กโหลดของตนและมั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการรับรองแล้ว”

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเตรียมตัวย้ายไปใช้คลาวด์
สำหรับโครงการปรับปรุงระบบเก่าให้มีความทันสมัยและการควบรวมศูนย์ข้อมูลต่างๆ  นั้น หน่วยงานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโรดแมพที่ครบถ้วน O’Brien  กล่าวว่ากล่าวว่า ผู้จัดการฝ่ายไอทีควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประเมินความต้องการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และทักษะของพนักงานสำหรับของภารกิจแล้ว

O’Brien เน้นย้ำว่ “แผนการเปลี่ยนแปลงควรรวมถึงระดับของความพยายามที่จำเป็นในการย้ายไปใช้คลาวด์ การเตรียมพร้อมของพนักงาน การรับรองความสามารถ และการรักษาความปลอดภัยของผู้ค้า ตลอดจนการใช้และการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่นข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ ความสามารถในการทำงานแบบเคลื่อนที่ และการทำธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์”

ในการวางแผนดังกล่าว O’Brien แนะนำให้หน่วยงานตั้งคำถามต่อไปนี้กับผู้ค้า IaaS

  1. บริการที่นำเสนอสามารถปรับขนาดของระบบได้ตามต้องการโดยอัตโนมัติหรือไม่?  ผู้ขายมีการจัดทำระบบสมดุลโหลดเพื่อบริการ และจัดการกับจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ ไฮเปอร์ไวเซอร์ และระบบปฏิบัติการหลายๆ แบบหรือไม่?
  2. ผู้ค้ามีบริการเสริมต่างๆ ที่รวมถึงการประเมิน และการพัฒนาโรดแมพ การทดลองใช้งานฟรี และ/หรือการทำโครงการนำร่อง การพิสูจน์แนวคิด และการทดสอบระบบและการย้ายแอพพลิเคชันหรือไม่?
  3. ราคาที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางตลาดของรัฐบาลในส่วนของตัวเลือกการให้ใบอนุญาตใช้งาน เช่น การกำหนดราคาการตอบรับเป็นสมาชิก ข้อตกลงด้านใบอนุญาตใช้งานขององค์กร และการอนุญาตให้ใช้งานพร้อมกันหรือไม่?
  4. เงื่อนไขสัญญามีความยืดหยุ่นหรือไม่? ได้รวมเอาระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ จำนวนผู้ใช้ต่ำสุด ค่าธรรมเนียมคงที่ล่วงหน้า และค่าชดเชยจากการละเมิดข้อตกลงระดับบริการเอาไว้หรือไม่?
  5. ผู้ค้ามีวิธีการอย่างไรเมื่อสัญญาใกล้จะสิ้นสุดลงและเมื่อมีการยกเลิกสัญญา

เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อต้องย้ายไปใช้คลาวด์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าฝ่ายไอทีขององค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

O’Brien กล่าวว่า “คลาวด์จะต้องใช้ชุดทักษะที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปบริการและแพลตฟอร์มมาตรฐานมักจะยอมให้มีการฝึกอบรม และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้พนักงานสนับสนุนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการยกระดับการบริการให้ดีขึ้น”

หน่วยงานควรทำอะไรในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีขั้นพื้นฐานนี้?

สร้างทักษะและความรู้เกี่ยวกับคลาวด์ และการจัดการบริการคลาวด์  และในการสร้างทักษะเหล่านี้ O’Brien แนะนำให้องค์กรต่างๆ ควรเอาชนะทั้งในช่วงเริ่มต้นโครงการด้วยการแสดงศักยภาพของคลาวด์และปรับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม

O’Brien กล่าวว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ระบบคลาวด์ได้นั้นไม่เพียงแค่เป็นการโปรโมทคลาวด์ (ด้วยรายงานผลการดำเนินงานที่วัดค่าได้) เท่านั้น แต่ยังเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างฝ่ายไอทีกับฝ่ายธุรกิจ การขยายโครง การกำหนดมาตรฐานทางสถาปัตยกรรม และการประเมินความเสี่ยง และงบประมาณสำหรับการลงทุนในระบบคลาวด์อีกด้วย”

ที่มา:https://statetechmagazine.com/article/2017/06/local-government-agencies-cloud-moving-iaas

Share
FacebookTwitterGoogle+