อนาคตของศูนย์ข้อมูลในยุคคลาวด์

ความต้องการใช้บริการคลาวด์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือแรงกดดันที่ทำให้จำเป็นต้องขยายพื้นที่ศูนย์ข้อมูล และตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นบทบาทของผู้จัดการฝ่ายไอทีจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในการใช้บริการต่างๆตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการนำโซลูชันระบบคลาวด์มาปรับใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้บริการที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาด และความคล่องตัวสูง นอกจากนี้คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ องค์กรต่างๆ จะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการคลาวด์เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ซึ่งนี่อาจหมายถึงจุดจบของศูนย์ข้อมูลแบบติดตั้งใช้งานภายในองค์กรก็เป็นได้

ในขณะที่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์ข้อมูลในยุคคลาวด์ ผู้ดำเนินการด้านศูนย์ข้อมูลจะต้องหาวิธีที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการพัฒนาและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ องค์กรต่างๆ กำลังคิดทบทวนถึงจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่พวกเขามีอยู่ และพื้นที่ที่พวกเขาตั้งอยู่ ขณะที่องค์กรอื่นๆ ยังคงอยู่ระหว่างการประเมินว่ายังต้องมีศูนย์ข้อมูลอยู่อีกหรือไม่ ศูนย์ข้อมูลยังคงต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันในโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลขั้นสูงที่มีประสิทธิผล และสามารถปรับขนาดได้ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายด้านไอทีอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อการประมวลผลบนคลาวด์ได้กลายเป็นกระแสหลัก ดังนั้นจึงเกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าองค์กรต่างๆ จะจำกัดการสร้างและใช้งานศูนย์ข้อมูลแบบติดตั้งภายในองค์กร นอกจากนี้ยังคาดว่าคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) จะเข้ามาครองตลาด ในขณะที่ข้อมูลที่สำคัญน้อยกว่าจะทำงานอยู่บนคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ถูกใช้ไปกับศูนย์ข้อมูลและการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว คลาวด์อาจเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ด้วยข้อดีทั้งหมดที่บริการคลาวด์มีทำให้องค์กรส่วนใหญ่จะย้ายข้อมูลและแอพพลิเคชันไปสู่ระบบคลาวด์ อะไรบ้างคือสิ่งที่ทำกับโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมสามารถรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และรักษามูลค่าในตลาดเอาไว้ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น และผู้ดำเนินการด้านศูนย์ข้อมูลจะต้องมั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

จากทั้งหมดข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำเนินการด้านศูนย์ข้อมูลเพื่อรักษาการดำเนินงานเชิงรุกและค้นพบโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ด้วยการตัดสินใจแบบทันท่วงทีโดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขั้นสูงรุ่นใหม่

ที่มา:http://blog.webwerks.in/data-centers-blog/the-future-of-the-data-center-in-the-cloud-era

Share
FacebookTwitterGoogle+