VMware Cloud พร้อมใช้งานบน AWS

ช่วยให้คุณสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์แบบไฮบริดได้โดยไม่ต้องซื้อ และการปรับแต่งค่าฮาร์ดแวร์ใหม่

VMware Cloud บน AWS ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดจากความรู้เดิมของ VMware ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้, การใช้งาน และใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อคุณย้ายไปสู่ Public Cloud  เพื่อช่วยในการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ หรือการใช้งาน Infrastructure ที่สามารถปรับขนาดของระบบเพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้น หรือที่เกิดขึ้นชั่วคราวได้

VMware Cloud on AWS ได้นำเทคโนโลยี SDDC  หรือ Software-Defined Data Center ของ VMware ไปใช้กับ AWS Cloud ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของ Public, Private หรือ Hybrid Cloud ที่ใช้ VMware vSphere เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้พร้อมกับเข้าถึงบริการของ AWS ที่ดีที่สุด   โดย VMware จะออก VMware Cloud on AWS ในฐานะบริการคลาวด์ที่ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นทำให้ไม่มีอุปสรรคในการโยกย้ายระบบคลาวด์ และซอฟต์แวร์ไปไว้บนคลาวด์ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้คุณใช้ประโยชน์จากการใช้งานแบบ Hybrid Cloud ได้อย่างลงตัว

VMware Cloud on AWS ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือแบบเดียวกับ vSphere, vSAN, NSX และ vCenter ทั้งแบบติดตั้งสำหรับใช้งานในองค์กร  หรือใน AWS Cloud ได้โดยไม่ต้องซื้อ, กำหนดค่าของฮาร์ดแวร์  หรือเขียนโปรแกรมใหม่  เพราะบริการนี้จะจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติให้การทำงานเข้ากันได้กับเครื่องเสมือนอย่างสมบูรณ์ และสามารถโยกย้ายงานระหว่างระบบของคุณกับ AWS Cloud ได้ VMware Cloud  on AWS ยังให้คุณสามารถใช้บริการที่หลากหลายของ AWS ได้แก่ การคำนวณฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ Internet of Things, ระบบรักษาความปลอดภัย, การติดตั้งใช้งานบริการแอพพลิเคชันและอื่นๆได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ

ประโยชน์ของ VMware Cloud on AWS

สามารถใช้ประโยชน์จาก VMware ที่มีอยู่ได้

VMware Cloud on AWS ให้คุณสามารถใช้เทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ด้วย Software Defined Data Center (SDDC) ของ VMware ที่ประกอบด้วย vSphere, vSAN, NSX และ vCenter แบบเดียวกันได้ทั้ง On-premise และบน AWS Cloud ให้คุณสามารถใช้เครื่องมือและความสามารถในการจัดการแบบเดียวกันได้ ด้วยการ provisioning, storage, และ lifecycle policies แบบเดียวกับที่คุณใช้ VMware อยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถย้ายแอพพลิเคชันระหว่าง On-premise กับ AWS ได้โดยไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ เขียนแอพพลิเคชันใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของคุณ

 

ขับเคลื่อนด้วย AWS Cloud

VMware Cloud on AWS นำ Software-Defined Data Center (SDDC) ของ VMware ไปใช้กับ AWS Cloud ทำให้ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น บริการนี้ทำงานโดยตรงบนโครงสร้างพื้นฐาน AWS แบบ Bare Metal ที่ยืดหยุ่นซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ใน VPC ที่ถูกแยกออกมาใช้งานแบบเดี่ยว ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ AWS Cloud ได้

 

ผนวกเข้ากับบริการของ AWS

เครื่องเสมือนของ VMware ที่ทำงานอยู่บน AWS สามารถเข้าถึงชุดบริการที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการคำนวณ, ฐานข้อมูล, การวิเคราะห์, IOT, AI, การรักษาความปลอดภัย, โมบาย, การติดตั้งใช้งานทรัพยากร, บริการทางด้านแอพพลิเคชัน และอื่นๆ ในขณะที่ปัจจุบัน แอพพลิเคชันที่มีความอ่อนไหวต่อความหน่วงของระบบที่ถูกติดตั้งไว้ใน VMware ก็สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลบน Aurora, Dynamo หรือ Redshift เพื่อขยายการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเพตาไบต์ได้โดยตรง รวมถึงการเข้าถึง S3 buckets, objects และฟังก์ชั่น API ในราคาที่ต่ำและมีความปลอดภัยมากกว่า

 

ไฮบริดคลาวด์ที่ไม่ซับซ้อน

VMware Cloud บน AWS ช่วยให้คุณใช้งานสภาพแวดล้อมไอทีไฮบริดที่ผสมผสานซอฟต์แวร์ของ VMware เข้ากับฟังก์ชันการทำงาน, ความปลอดภัย และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมของ AWS Cloud  ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยไม่ต้องซื้อ หรือปรับแต่งฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ On-premise ใหม่ และไม่จำเป็นต้องเขียน หรือปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชันใหม่เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฮบริดคลาวด์ คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการและ policy ของ  VMware ได้ทั้งบน On-premise และ VMware Cloud on AWS เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและสอดคล้องกัน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของ VMware แบบเดียวกันเพื่อช่วยในการจัดสรรภาระงานให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน VMware Cloud on AWS  ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อช่วยประหยัดเงินและลดความซับซ้อน ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายไปใช้ระบบไฮบริดคลาวด์ได้มาก

 

รูปแบบการนำไปใช้งาน

ขยายดาต้าเซ็นเตอร์

VMware Cloud on AWS ช่วยให้คุณสามารถขยายดาต้าเซ็นเตอร์แบบ On-premise ไปยังคลาวด์โดยใช้เครื่องมือ, policyและการจัดการทั้งหมดจาก VMware ได้ ด้วยการขยายการลงทุนที่มีอยู่ในการจัดการ, การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินงาน ทำให้ลดความซับซ้อน, ความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดคลาวด์ให้อยู่ในระดับต่ำ เมื่ออยู่ใน VMware Cloud on AWS คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดบริการที่หลากหลายของ AWS ซึ่งประกอบด้วยการคำนวณ, ฐานข้อมูล, การวิเคราะห์, IOT, AI, การรักษาความปลอดภัย, โมบาย, การติดตั้งใช้งานทรัพยากร, บริการด้านแอพพลิเคชัน และอื่น ๆ ได้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถตั้งค่า SDDC-based cluster ทั้งหมดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ หรือปรับขนาดความจุของโฮสต์ขึ้นและลงได้ภายในไม่กี่นาที

 

ย้ายแอพพลิเคชัน

VMware Cloud on AWS ช่วยให้คุณสามารถย้ายงานของแอพพลิเคชันจากระบบที่ติดตั้ง On-premise ไปยัง VMware Cloud on AWS ได้ง่าย โดยสามารถย้ายภาระงานแบบ 2 ทิศทางที่ไม่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนหรือสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นใหม่ และคุณสามารถรักษาชุดนโยบายที่สอดคล้องกันระหว่างระบบที่ติดตั้งในสถานที่ที่มีอยู่ได้ ซึ่งนี่จะช่วยลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายแอพพลิเคชันไปยังไฮบริดคลาวด์ได้

 

พัฒนา และทดสอบแอพพลิเคชัน

VMware Cloud on AWS ให้สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันในการพัฒนาแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จาก vSphere เครื่องมือในการพัฒนาของ VMware ที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการผนวก  RESTful API ของ vSphere กับชุดบริการที่หลากหลายของ AWS สำหรับการพัฒนาการติดตั้งใช้งาน การจัดการการตั้งค่าของแอพพลิเคชันใหม่

 

สรุปแล้ว VMware Cloud  on AWS คือบริการตามความต้องการซึ่งช่วยให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ และช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการวางแผนจัดซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์สำหรับความต้องการด้านการพัฒนา และทดสอบแอพพลิเคชันที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ที่มา:https://aws.amazon.com/vmware/

Share
FacebookTwitterGoogle+