IDC สรุป 10 แนวโน้ม Data Center

IDC สถาบันวิจัยด้านการตลาดของสหรัฐฯ ออกรายงานการคาดการณ์ 10 แนวโน้มสำคัญของตลาด Data Center ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือ Data Center จะมุ่งหน้าไปสู่การเป็น Software-defined Infrastructure และจะมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาสู่การดำเนินงาน IT มากขึ้น

Credit: ShutterStock.com

10 แนวโน้มทางด้าน Data Center ที่ IDC คาดการณ์ไว้ ประกอบด้วย

1. Data Center จะมี “ความทันสมัย”

ภายในปี 2020 แอปพลิเคชันยุคใหม่และสถาปัตยกรรม IT ที่ใช้สนับสนุนธุรกิจหลักขององค์กรจะก่อให้เกิดภาระงานซึ่งบังคับให้ 55% ขององค์กรทั่วโลกต้องทำการปรับ Data Center ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดหรือการวางระบบใหม่ในห้อง Data Center

2. ภาระงานจะถูกทำให้เป็นระบบ

ในปี 2019 ร้อยละ 50 ขององค์กรจะเริ่มพยายามทำให้ภาระงาน (Workload) กลายเป็นระบบ และมุ่งสู่การเป็นภาระงานแบบ Next-gen ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ Infrastructure และการเปลี่ยนโมเดลการดำเนินการด้าน IT ภายใน Data Center

3. การดำเนินงานด้าน IT แบบไฮบริด

ก่อนสิ้นปี 2019 คาดการณ์ว่า 70% ของบริษัทที่ดำเนินการทำ Digital Transformation จะเกิดปัญหาด้านการเปลี่ยนความต้องการเชิงธุรกิจไปเป็นการลงทุนและการวางแผนดำเนินงานด้าน IT ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องจ้างทีมงานที่มีความทักษะสูงในการสร้าง Digital Supply Chains

4. ระบบ Data Center จะถูกแยกเป็นหมวดหมู่

ภายในปี 2021 การขยายตัวของเทคโนโลยี Data Center จะก่อให้เกิดการบริโภคพลังงานสูงมาก ส่งผลให้ Data Center ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อวางระบบไฟและระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การใช้ระบบ IT จะเป็นแบบคิดราคาตามการใช้จริง (Consumption-based)

ในปี 2020 การจัดซื้อแบบคิดราคาตามการใช้จริงจะเข้ามามีบทบาทแทนที่การจัดซื้อแบบเดิม ส่งผลให้การใช้บริการแบบ “as a service” เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการจัดซื้อแบบนี้จะกินส่วนแบ่งสูงถึง 40% ของการลงทุนทางด้าน IT Infrastructure

6. การควบคุมข้อมูล

ภายในปี 2021 ร้อยละ 25 ขององค์กรขนาดใหญ่จะพลิกประเด็นน่าปวดหัวอย่างเรื่องการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้กลายเป็นโอกาส โดยจะใช้กฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการควบคุมข้อมูลบนระบบ Cloud, Data Center และสำนักงานสาขาต่างๆ

7. Software-defined IT

ก่อนสิ้นปี 2019 ความต้องการด้านความคล่องตัว การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประโยชน์ถึงขีดสุดจะบังคับให้องค์กรเกิดการทำ Digital Transformation โดย IT Infrastructure กว่า 50% ใน Data Center และสำนักงานสาขาต่างๆ จะมีการนำโมเดล Software-defined IT เข้ามาใช้

8. Data Center จะเพิ่มความอัจฉริยะมากขึ้น

ในปี 2021 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญครึ่งหนึ่งของ Data Center จะทำงานแบบอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติของสำนักงานสาขาอาจมีความโดดเด่นมากกว่าของสำนักงานใหญ่เสียอีก เนื่องจากองค์กรต้องการเชื่อมโยงทรัพยากรของทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation

9. สาขาพร้อมให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

ภายในปี 2021 กว่า 50% ของบริษัทที่ต้องให้บริการหรือติดต่อกับลูกค้าโดยตรง จะมีการลงทุนเพื่ออัปเกรดระบบเครือข่าย ระบบประมวลผล และระบบจัดเก็บข้อมูลในสำนักงานสาขามากกว่าการอัปเกรดระบบใน Data Center

10. การรับประกันบริการ

ภายในปี 2019 ร้อยละ 60 ของบริการดิจิทัลจะไม่สามารถตอบรับความคาดหวังของลูกค้าได้ เนื่องจากผู้ให้บริการเหล่านั้นไม่สามารถติดตามและตอบสนองต่อประสิทธิภาพ การให้บริการ และค่าบริการได้อย่างตรงจุด

 

ที่มา: https://www.networkworld.com/article/3242807/data-center/top-10-data-center-predictions-idc.html

 

Share
FacebookTwitterGoogle+