4 ข้อที่บ่งบอกว่าคุณควรใช้งานแบบ On-premise

 

ในโลกของยุค Digital Transformation ที่หลายองค์กรเริ่มหันไปใช้งานระบบคลาวด์กันมากขึ้น แต่การที่จะใช้ระบบคลาวด์นั้นก็ควรจะมีการคำนวณความต้องการของธุรกิจเสียก่อนว่าการใช้คลาวด์ในการบริหารจัดการธุรกิจองค์กรทั้งหมดสามารถตอบโจทย์ความต้องการและคุ้มค่าหรือไม่ เพราะยังคงมีภาระงาน (Workloads) อีกบางประเภทที่ยังคงควรใช้งานแบบ on-premise มากกว่า ซึ่ง 4 คุณลักษณะสำคัญที่ยังคงควรใช้งาน on-premise มีดังนี้

 

1. มีการวิ่งเข้า (Ingress) และวิ่งออก (Egress) ของทราฟฟิกเป็นจำนวนมาก
ค่าบริการของ Public Cloud แปรผันโดยตรงกับปริมาณทราฟฟิกที่วิ่งเข้าและออกจากระบบคลาวด์ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะมีราคาถูก แต่ถ้ามีทราฟฟิกวิ่งเข้าและออกเป็นจำนวนมาก ย่อมส่งผลให้ค่าบริการในแต่ละเดือนพุ่งสูงได้ ภาระงานที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลแบบนี้ เช่น แอปพลิเคชันที่ต้องซิงค์ข้อมูลระหว่างดาต้า เซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ตลอดเวลา อาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานบนคลาวด์ก็เป็นได้

2. ต้องการค่าความหน่วงของเวลา (Latency) ที่ต่ำ
การโยกย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์จำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ถึงแม้ว่าการเลือกโฮสต์ข้อมูลบนภูมิภาค (Region) ที่ใกล้ที่สุดอย่างสิงคโปร์จะช่วยลดความหน่วงของเวลาลงได้ แต่ก็ใช่ว่าจะกำจัดทิ้งได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นแล้ว แอปพลิเคชันที่ต้องการค่าความหน่วงต่ำ หรือต้องสามารถตอบสนองได้ในหลักมิลลิวินาที การใช้งานแบบ On-premise ภายในประเทศอาจประมวลผลและรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าก็เป็นได้

3. ข้อมูลปริมาณมหาศาล
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบคลาวด์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย แต่ต่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมากแค่ไหน ถ้าข้อมูลมีปริมาณ “มหาศาล” เกินไป เช่น หลายร้อย GB บนการเชื่อมต่อระดับ 100 Mbps ภาระงานรูปแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานบนคลาวด์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความเร็วในการอัปโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูล

4. ขาดการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
ประเด็นสุดท้ายไม่ใช่คุณสมบัติเชิงเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมและการกำกับดูแลขององค์กร บางองค์กรที่ไม่เข้มงวดเพียงพอ ระบบคลาวด์อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นอันเนื่องมาจากการยินยอมให้ใช้งานอย่างไม่รัดกุม เช่น ทีมนักพัฒนาอยู่ๆ ก็เปิดใช้ Amazon EC2 หรือ RDS เพิ่มเพื่อทดสอบระบบหรือขยายการใช้งานกับแอปพลิเคชันที่ไม่สำคัญ ถึงแม้ว่าในเริ่มต้นจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเปิดใช้มากขึ้นหรือลืมปิดการใช้งานก็อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่พึงประสงค์ได้ แน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดกับการใช้งานแบบ On-premise ได้เช่นกัน แต่ยากกว่ามากเพราะต้องผ่านหลายขั้นตอน

แต่หากคุณยังลังเลว่าองค์กรธุรกิจของคุณควรใช้ on-premise หรือคลาวด์ True IDC มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา หรือหากสนใจใช้บริการคลาวด์และ colocation สามารถติดต่อได้ที่ sales@trueidc.co.th หรือ โทร 02-980-6611

 

ที่มา: https://www.datacenterknowledge.com/cloud/4-reasons-choose-premise-vs-cloud-modern-workloads