8 ความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยให้องค์กรใช้งาน Digital Workplace ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Single and Open Platform Approach

ระบบที่ออกแบบมาช่วยจัดการระเบียบข้อกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงให้พนักงาน แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์มือถือ และเน็ทเวิร์ค

2. Data Loss Prevention Policies

ช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากแอปพลิเคชั่น และอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สามารถลบข้อมูลของบริษัทในมือถือ หรือกำหนดระเบียบความปลอดภัยในการเข้าแต่ละแอปพลิเคชั่น

3. Contextual Policies

มั่นใจได้ว่า มีแค่ผู้ได้รับอนุญาติ และอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ผ่านการกำหนด Conditional access policy

4. Application Protection

ควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นของแต่ละ user

5. Access Management

ระบบยืนยันตัวตนที่ทันสมัยที่สุด รองรับการตรวจสอบจากหลายปัจจัย(multi-factor authentication) และการทำ Single sing-on

6. Encryption

ป้องกันข้อมูลสำคัญด้วยการเข้ารหัสทั้งตอนรับส่ง และตอนเก็บข้อมูล

7. MicroSegmentation

ลดระดับการถูกโจมตีทางเครือข่าย ด้วยการความสามารถในการแยก Workload และ Traffic เป็นส่วนๆ

8. Analytics

เพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ ความปลอดภัย การเข้าถึง และการใช้งานแอปพลิเคชั่น แล้วกำหนดการจัดการแบบ Automation