ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 2004
เป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ในประเทศไทย เรามีศูนย์ให้บริการครอบคลุมจุดศูนย์กลางธุรกิจหลักในกรุงเทพฯ
โดยมีดาต้าเซ็นเตอร์ศูนย์เมืองทองธานีให้บริการครอบคลุมกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ในขณะที่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทรูทาวเวอร์ 1 และ 2 ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กลางกรุงเทพฯ
และเรายังมีดาต้าเซ็นเตอร์ที่บางนา ซึ่งเป็น Uptime Tier III เพื่อให้บริการพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ
และมีศูนย์ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในนครย่างกุ้งที่ประเทศพม่าอีกด้วย
ทรู ไอดีซี ยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากที่สุด
ได้แก่ ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001 และ CSA STAR Cloud Security
ทรู ไอดีซี ยังเป็นดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการคลาวด์รายแรก ที่มีพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกมากที่สุด
ได้แก่ Amazon Web Services, Google และ Microsoft รวมไปถึงพันธมิตรทางเทคโนโลยีอย่าง VMware, Huawei, ZTE, Avaya และ Veeam
ทรู ไอดีซีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพเกินพอ ที่จะรองรับความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ทรู ไอดีซี พร้อมเป็นผู้นำเปลี่ยนวิถีธุรกิจสู่โลกใหม่ใน AEC

พันธกิจ

ทรู ไอดีซี มุ่งมั่นผลักดันธุรกิจยุคดิจิตอล ด้วยการให้บริการ ดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์แบบครบวงจร พร้อมทั้งไอทีโซลูชั่นมากมายที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการ เราพร้อมช่วยให้ลูกค้าองค์กรทุกภาคอุตสาหกรรม สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด

รางวัล & มาตรฐาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการการพัฒนาคุณภาพดาต้าเซ็นเตอร์ และความใส่ใจในการให้บริการตลอดมา ทำให้ ทรู ไอดีซี ได้รับรางวัลด้านดาต้าเซ็นหลายปีติดต่อกัน ทรู ไอดีซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทุกด้านเพื่อการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ลูกค้าของเรา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเทศไทย

  • อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
  • อาคาร ทรู ทาวเวอร์ I
  • อาคาร ทรู ทาวเวอร์ II
  • ศูนย์เมืองทอง
  • ศูนย์บางนา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด 
ประเทศพม่า

  • เอ็มไอซีที พาร์ค