ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) เป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ในประเทศไทย
มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการครอบคลุมจุดศูนย์กลางธุรกิจหลักในกรุงเทพฯ หลายแห่ง ได้แก่ ดาต้าเซ็นเตอร์ศูนย์ทรู ไอดีซี นอร์ท เมืองทอง
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ, ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ รัชดา และ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ พัฒนาการ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมี ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime เปิดให้บริการในพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
และเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แห่งล่าสุดของทรู ไอดีซี

นอกจากบริการในประเทศไทยแล้ว ทรู ไอดีซี ยังมีศูนย์ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศที่นครย่างกุ้งที่ประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

ทรู ไอดีซี ยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากที่สุด
ได้แก่ ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001, CSA STAR Cloud Security และ PCI-DSS

ทรู ไอดีซี ยังเป็นดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้บริการคลาวด์รายแรก ที่มีพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกมากที่สุด ได้แก่
Amazon Web Services, Google และ Microsoft รวมไปถึงพันธมิตรทางเทคโนโลยีอย่าง VMware, Huawei, ZTE, Avaya และ Veeam

ทรูไอดีซีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่
และขนาดกลางและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ทรู ไอดีซี พร้อมเป็นผู้นำเปลี่ยนวิถีธุรกิจสู่โลกใหม่ใน AEC

พันธกิจ

ทรู ไอดีซี มุ่งมั่นผลักดันธุรกิจยุคดิจิตอล ด้วยการให้บริการ ดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์แบบครบวงจร พร้อมทั้งไอทีโซลูชั่นมากมายที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการ เราพร้อมช่วยให้ลูกค้าองค์กรทุกภาคอุตสาหกรรม สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด

รางวัล & มาตรฐาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการการพัฒนาคุณภาพดาต้าเซ็นเตอร์ และความใส่ใจในการให้บริการตลอดมา ทำให้ ทรู ไอดีซี ได้รับรางวัลด้านดาต้าเซ็นเตอร์หลายปีติดต่อกัน ทรู ไอดีซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทุกด้านเพื่อการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเทศไทย

  • อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
  • อาคาร ทรู ทาวเวอร์ I
  • อาคาร ทรู ทาวเวอร์ II
  • ศูนย์เมืองทอง
  • ศูนย์บางนา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด 
ประเทศพม่า

  • เอ็มไอซีที พาร์ค