AMAZON WEB SERVICES CLOUD

ช่วยให้คุณใช้งาน AWS อย่างครบครัน
การันตรีด้วย Partner Certifications ถึง 3 ด้าน

บริการ AWS Cloud แบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการติดตั้งและดูแลระบบ โดยมีความความชำนาญในการจัดทำโซลูชันให้ตอบโจทย์ และครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบตลอด 24 ชม. เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ที่การันตีด้วยใบรับรองสำหรับ Partner จาก AWS ถึง 3 ด้าน ได้แก่ Authorized Commercial Reseller, Consulting Partner และ Advanced Technology Partner

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ประเมินโครงสร้างระบบ รวมถึงบริการออกแบบโซลูชั่นให้คุณใช้งาน AWS ได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมการให้บริการออกเป็น 4 โดเมนหลักได้แก่
• Cloud Strategy – บริการวางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ AWS ทั้งด้านโซลูชันและค่าใช้จ่าย โดยวิเคราะห์จาก TCO/Solution Assessment และ Cloud Strategy Development Workshop พร้อมจัดทำ Cloud Strategy Program เพื่อพัฒนาความรู้ให้องค์กรกำหนดกลยุทธ์การใช้งานบนคลาวด์ได้อย่างเหมาะสม
• Plan – บริการออกแบบ Cloud Architecture ตามความต้องการ และนำเสนอ Best Practices เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมบริการ Cloud Migration Strategy and Planning ที่ช่วยวางแผนการใช้คลาวด์ให้สงผลกระทบต่อการธุรกิจน้อยที่สุด
• Build – บริการพัฒนาและติดตั้งโซลูชั่นบน AWS จากทีม Professional Service และบริการ Cloud COE Development ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมืออาชีพ
• Run – บริการ Managed Service ช่วยดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานบน AWS พร้อมบริการ Cloud Application and Infrastructure Optimization ปรับแต่งค่าการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ และบริการ Cloud Costing Optimization ช่วยลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

บริการ Hybrid Cloud

บริการออกแบบให้คำปรึกษาการใช้งาน Hybrid Cloud จากการใช้งาน Private Cloud ทั้ง On Premise รวมถึง Colocation และ Enterprise Cloud ของ True IDC ให้สามารถขยายการใช้งานไปสู่ Public Cloud ของ AWS เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ และยังมี Cloud Service พร้อมให้บริการอีกมากมาย ได้แก่ Backup-as-a-Service, Disaster Recovery-as-a-Service, Load Balance-as-a-Service เป็นต้น บริการทั้งหมดจึงรวมเป็น Ecosystem ของระบบ Hybrid Cloud ขนาดใหญ่ที่สามารถบริหารจัดการได้ครบคลุมทุกความต้องการอย่างแท้จริง

บริการติดตั้งระบบคลาวด์

บริการติดตั้งและเคลื่อนย้ายระบบงานสู่คลาวด์โดยทีมงานผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์สูง โดยมีการกระบวนการทำงานตามแผนงานที่วางเอาไว้อย่างรัดกุม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมขั้นตอนดังต่อไปนี้
• Deployment and Configuration
• Testing (Functional, Performance)
• Integration & Data Migration
• Audit and Performance Tuning
• Data Center Migration

บริการบริหารจัดการระบบคลาวด์

บริการดูแล และตรวจสอบเฝ้าระวังระบบ Infrastructure, ระบบเครือข่าย และยังมีระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม. โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อดูแลให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับแต่งค่าการใช้งานให้เหมาะสมให้สามารถใช้งาน AWS ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

บริการชำระเงิน

ให้บริการแพ็คเกจที่เหมาะสมกับการใช้งาน, วางแผนการชำระเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายแบบวางบิลทำให้คุณบริหารจัดการบัญชีได้ดียิ่งขึ้น พร้อมมี Portal ที่ช่วยจัดทำรายงาน ได่แก่
• Billing Reports & Cost Monitoring: บริการจัดทำรายงาน, ควบคุม และแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย ให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น
• Utilization Report: บริการจัดทำรายงานการใช้ AWS Services และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
• Inventory Report/ Cloud Asset Report: บริการจัดทำรายงานการใช้ AWS Services เชิงลึก, รูปแบบ และสถานที่ที่ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ต่อยอดไปสู่การทำ Cloud Asset Report ได้
• Security Report: รายงานความปลอดภัยของระบบ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำวิธีแก้ไข และการป้องกันอย่างถูกวิธี

บริการฝึกอบรม

บริการอบรม AWS Cloud Training ที่มีหลากหลายหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน AWS ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง พร้อมทั้งจัดทำ Cloud Competency Development Program และ Cloud Center of Excellence (CoE) Development เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ฝ่าย IT, ฝ่าย Application, ฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรสามารถบริหารจัดการระบบคลาวด์ของ AWS และต่อยอดการใช้งาน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

บริการเชื่อมต่อ Direct Connect

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารโดยตรงไปยังบริการต่างๆ ของ AWS ผ่าน Direct Connect จาก True IDC ช่วยถ่ายข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์ผ่าน Private Link ตรงไปยังดาต้าเซ็นเตอร์ของ AWS ที่สิงคโปร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่า Internet ถึง 3 เท่า
Local Support
Cloud Computing Service
AWS Direct Connect
 • ความสำเร็จของ Kaidee

  เราพอใจมากที่เลือก True IDC เป็นพาร์ทเนอร์
  เพราะช่วยทำให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์
  การใช้งานที่ดีที่สุด

  คุณ ทิวา ยอร์ค - Head Coach/CEO, Kaidee
 • ความสำเร็จของ 2C2P

  เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ True IDC มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
  ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกัน True IDC ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง
  ในทุกบริการที่เราใช้งานอยู่

  คุณ เมียว ซอ - Chief Technology Officer, 2C2P
 • ความสำเร็จของ Digital Ventures

  True IDC เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในเมืองไทยที่เป็น
  Authorized Channel Reseller ให้กับ AWS
  และยังช่วยให้บริการอื่นๆกับเราได้อย่างครบวงจร

  คุณสุวิชชา สุดใจ - Managing Director, Digital Ventures

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทรูไอดีซี