CLOUD CONSULTING

บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ที่ต้องการใช้ AWS ทุกระดับ ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ
บนระบบ Cloud ได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการโดยใช้งบอย่างเหมาะสม

บริการ Cloud Consulting Services พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครบวงจร โดยมีความความชำนาญในการจัดทำโซลูชันให้ตอบโจทย์ และครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบตลอด 24 ชม. เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amazon Web Services ที่การันตีด้วยใบรับรองสำหรับ Partner จาก AWS ถึง 3 ด้าน ได้แก่ Authorized Commercial Reseller, Consulting Partner และ Advanced Technology Partner

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้านคลาวด์

True IDC พร้อมให้บริการเกี่ยวกับ AWS แบบครบวงจร โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 โดเมนหลัก คือ

1. Strategy – ให้คำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์การใช้บริการ AWS ตั้งแต่การประเมินความคุ้มค่าของโซลูชันและค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการวางกลยุทธ์สำหรับการย้ายไปใช้บริการบนระบบ Cloud

2. Plan – บริการออกแบบโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) พร้อมทั้งช่วยวางแผนการเปลี่ยนไปใช้บริการบนระบบ Cloud เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด

3. Build – บริการพัฒนา และติดตั้งโซลูชันระบบ Cloud ของ AWS ตามแผนที่ได้ออกแบบวางแผนไว้

4. Run – บริการดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานบนระบบ Cloud ของ AWS และช่วยปรับแต่งการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการลงให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ True IDC ยังนำเสนอ Cloud Competency Development Program และ Cloud CoE (Central of Excellence) Development เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายแอพพลิเคชัน ฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรสามารถบริหารจัดการระบบ Cloud ของ AWS และต่อยอดการใช้งานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เอง

บริการย้ายระบบสู่คลาวด์

จุดเด่นสำคัญของบริการจาก True IDC คือ การให้บริการโซลูชันแบบ One Stop Shop ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตั้งแต่ บริการ Data Center ไปจนถึงบริการ Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งมีบริการเชื่อมต่อผ่าน Direct Connect, Link Internet ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถขยายบริการทั้งหมดไปสู่ Public Cloud ของ AWS เพื่อรองรับการทำงานและการใช้บริการในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังมี Cloud Managed Service พร้อมให้บริการอีกมากมาย ได้แก่ Backup-as-a-Service, Disaster Recovery-as-a-Service, Load Balance-as-a-Service เป็นต้น บริการทั้งหมดจึงรวมเป็น Ecosystem ของระบบ Enterprise Hybrid Cloud ขนาดใหญ่ที่ลูกค้าสามารถบริหารจัดการได้ทุกจุดตามความต้องการอย่างแท้จริง

มั่นใจด้วยการรับรองจาก AWS

True IDC เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก AWS ถึง 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. Authorized Commercial Reseller
ตัวแทนจำหน่ายบริการของ AWS อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งช่วยวางแผนการชำระเงินและค้นหาแพ็คเกจการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ที่สำคัญคือออกใบกำกับภาษีในประเทศไทยซึ่งช่วยขจัดปัญหาเรื่องการชำระภาษีในอนาคต

2. Consulting Partner
รับรองการให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบ Cloud โดยใช้บริการของ AWS ไม่ว่าจะเป็น IaaS, PaaS และ SaaS

3. Advanced Technology Partner
พร้อมต่อยอดการให้บริการระบบ Cloud ของ AWS โดยนำเสนอโซลูชัน Direct Connect ซึ่งเป็นลิงค์พิเศษสำหรับเชื่อมต่อกับ AWS โดยตรง ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการบนระบบ Cloud ได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และมั่นคงปลอดภัยกว่าการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตปกติ

มั่นใจด้วยมาตรฐานหลายด้าน

บริการของ True IDC ได้รับการรับประกันคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญระดับสากลถึง 5 รายการ ได้แก่

- ISO/IEC 20000-1:2011: มาตรฐานระบบบริหารจัดการการให้บริการทางด้าน IT
- ISO/IEC 27001:2013: มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ISO 22301:2012: มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ISO 50001: มาตรฐานการบริหารจัดการพลังงาน
- CSA-STAR: มาตรฐานการรับประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการระบบ Cloud
ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบและข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้บริการ True IDC จะถูกควบคุมและดำเนินการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงพร้อมใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงและผลกระทบของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
Cloud Computing Service
Consulting Service
Local Support

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทรูไอดีซี