ฟรี eBook คู่มือแนะนำการทำ Backup และ DR บน AWS

Amazon Web Services (AWS) เป็นบริการ Public Cloud ที่เปิดให้บริการทั้งในส่วนของ Computing Resources, Networking Facilities และ Multi-user Applications ซึ่งช่วยลดการลงทุนและบำรุงรักษาระบบ IT Infrastructure ซึ่งหนึ่งในการใช้ AWS ที่นิยมที่สุดคือการทำ Off-site Storage สำหรับปกป้องข้อมูลขององค์กรในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
เพื่อให้การปกป้องข้อมูล (Data Protection) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ CloudBerry Lab ผู้ให้บริการ Cloud-based Backup และ File Management Services ได้จัดทำ eBook เรื่อง “A Complete Guide for Backup and DR on AWS” เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ Cloud ขององค์กรสามารถศึกษาและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสำรองและฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้
 
 .
เนื้อหาภายใน eBook นี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำ Backup และ Recovery ข้อมูลสารสนเทศบนระบบ Cloud ของ AWS ได้แก่
  • การวางแผนและออกแบบการ Backup โดยพิจารณาจาก RTO และ RPO
  • แนะนำวิธีการ Backup แบบต่างๆ เช่น กลยุทธ์สำรองข้อมูลแบบ 3-2-1, แนวทางการสำรองข้อมูลแบบ File-based และ Image-based, แนวทางการสำรองฐานข้อมูล SQL, MS Exchange, NAS, Mac & Linux และ EC2
  • การอัปโหลดไฟล์ Backup ขนาดใหญ่โดยใช้ S3 Transfer Acceleration และ Snowball
  • แนะนำ Storage แบบต่างๆ ของ AWS ได้แก่ S3 Standard, S3 RRS, S3 Standard Infrequent Access, Glacier รวมไปถึง Lifecycle Policy
  • แนะนำวิธีการ Recovery ไม่ว่าจะเป็น Image-Level Recovery, Cloud to Virtual Machine Recovery และ Pilot Light Recovery
  • การดาวน์โหลดไฟล์ Recovery ขนาดใหญ่
  • การเคลื่อนย้ายไฟล์โดยใช้ S3 Acceleration และ Snowball
  • การคำนวณค่าบริการ ได้แก่ ค่า Software License, ค่า Storage, ค่า Initial Seed Transfer, ค่า Disaster Recovery, ค่า Backup to Virtual Machine Recovery
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ฟรีได้ที่: http://www.channelfutures.com/content-resources/complete-guide-backup-and-dr-aws