Gartner ชี้ IT ปี 2019 ลงทุนด้าน Cloud และ Enterprise Software มากขึ้น

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงานผลการวิจัยตลาด IT ล่าสุด คาดการณ์ว่าปี 2019 นี้การลงทุนทางด้าน IT จะเพิ่มขึ้น 3.2% คิดเป็นมูลค่า $3.77 ล้านล้าน (ประมาณ 118.45 ล้านล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน Enterprise Software และ Cloud Services ตอบรับกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมธุรกิจ
Gartner คาดการณ์ว่า การลงทุน IT ทางด้าน Enterprise Software ได้แก่ ERP, SCM, CRM, Open-source, On-premises และ Cloud Software จะมีมูลค่าสูงที่สุด คือ $431 ล้าน (ประมาณ 13,542 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 8.5% จากปี 2018 โดยครึ่งหนึ่งของการลงทุนในหมวดหมู่นี้จะเกี่ยวข้องกับ Cloud Infrastructure และ Applications ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 17.5%
.
.
“สิ่งสำคัญที่สุดที่เรากำลังเห็นอยู่คือการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจแบบดั้งเดิมไปเป็นธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น” — John Lovelock นักวิเคราะห์จาก Gartner กล่าว
Lovelock ยังให้ความเห็นอีกว่า สาเหตุหลักที่องค์กรส่วนใหญ่หันไปใช้ Cloud Services นั้นไม่ใช้เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เป็นเพราะต้องการความคล่องตัวและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความเร็วในการทำธุรกิจของตน Data Center ที่พร้อมขยายตัว หรือก็คือระบบ Cloud เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถสนับสนุนความเร็วของธุรกิจดิจิทัลเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนในระบบ Cloud นั้นไม่ใช่สิ่งที่กระทำกันพร้อมกันทั่วโลก สหรัฐฯ ถือเป็นอันหนึ่งที่มีการลงทุนสูงถึง 60% ของการลงทุนในระบบ Cloud ทั้งหมด และคาดว่าประเทศอื่นๆ จะเริ่มลงทุนกันมากขึ้นในอนาคต
สรุปสาระสำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจในรายงานของ Gartner
  • การลงทุนทางด้าน IT Services และระบบ Data Center ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.7% ($1.03 ล้านล้าน) และ 4.2% ($210 ล้าน) ตามลำดับ
  • การลงทุนทางด้าน Devices และ Communication Services ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ไม่เท่าการลงทุนในหมวดหมู่อื่นๆ
  • ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากมายบนโทรศัพท์มือถือ แต่ก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคอัปเกรดหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องใหม่ได้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกไม่คงตัวอยู่ในขณะนี้
  • Gartner คาดการณ์ว่าการลงทุนทางด้าน IT ในปี 2019 จะเพิ่มขึ้น 3.2% แม้ว่าจะน้อยกว่าปี 2018 ที่มีอัตราการเติบโต 3.9% แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี