Enterprise Cloud ปลอดภัยสูง มาตรฐานสากล
ติดต่อทรูไอดีซี

ENTERPRISE CLOUD

บริการ Enterprise Private Cloud สำหรับองค์กร ให้คุณใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างยืดหยุ่น
รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล

บริการ Private Cloud สำหรับลูกค้าระดับองค์กร ที่ให้บริการด้าน Infrastructure as a Service (IaaS) ด้วยเทคโนโลยี Virtual Machine แบบ Hi-End Compute และ Storage ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มหรือลด CPU, Memory หรือ Storage ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

บริการของเรา

สร้าง Virtual Server ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยบริการ Enterprise Cloud เป็นบริการ Virtual Server พร้อมใช้งานในระดับ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยทาง True IDC ได้เลือกเทคโนโลยีของ VMWare นำมาใช้ให้บริการ ทำให้สามารถบริหารงานจัดการ Compute และ Storage ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โดยผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มหรือลด CPU, Memory หรือ Storage ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ สร้างเวปไซด์, อีเมล์, หรือ application ต่างๆ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานสร้างบริการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปลอดภัยสูง

True IDC Enterprise Cloud สำหรับใช้คู่กับระบบ Private Network ของ True Internet ที่เชื่อมข้อมูลระหว่าง site ของลูกค้ามายัง True IDC Enterprise Cloud ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าจะไม่รั่วไหล

มั่นใจด้วยบริการจากมืออาชีพ

True IDC ให้บริการบริหารจัดการด้าน Data Center และ Server ด้วยกระบวนการทำงานระดับมาตฐานโลก ได้แก่ CSA Star Certificate เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบ Cloud อีกทั้งเรามีประสบการณ์ให้บริการ Infrastructure ของ Cloud มานานกว่า 5 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำการให้บริการ Cloud แบบมืออาชีพ

ประหยัดกว่า

จ่ายค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง โดยเปลี่ยนจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินจำนวนมาก (CAPEX) มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ช่วยให้บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรมแบบเดี่ยว

บริการ Enterprise Cloud มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเดี่ยว หรือ Single Tenant Architecture ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรได้ตามความต้องการ โดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงการอื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในการใช้งานเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

รองรับการทำงานแบบหลายไซต์

บริการ Enterprise Cloud มีการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในหลายไซต์ แม้ดาต้าเซ็นเตอร์บางแห่งเกิดความล้มเหลวก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
CSA Star
Cloud Security
24/7 Support
Consulting Service

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทรูไอดีซี