บริการด้านเครือข่ายคุณภาพสูง
ติดต่อทรูไอดีซี

NETWORK SERVICE

บริการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงแบบเสรีสำหรับ Colocation

True IDC เชื่อมต่อกับทุกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม (Carrier Provider) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
เปิดกว้างให้ลูกค้าสามารถการเลือกผู้ให้บริการได้อย่างแบบเสรี (Carrier Neutral)
ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงและมี bandwidth ออกต่างประเทศใหญ่ที่สุด

บริการของเรา

บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

บริการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศ โดยระบบเครือข่ายถูกออกแบบให้มีระบบสำรองเพื่อรองรับการทำงานทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรับส่งข้อมูลมูลทางไกลระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริการเชื่อมต่อภายในประเทศ

บริการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศ (National Internet Exchange: NIX) ทรู ไอดีซี เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนาดใหญ่ ทั้งด้าน Mobile, Internet และ ISP ทุกรายในประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในประเทศได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็ว

AWS DIRECT CONNECT

บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วและเสถียรภาพสูง จาก ทรู ไอดีซี ดาต้าเซ็นเตอร์ ไปยัง AWS แบบ Private Network ช่วยเพิ่ม throughput ให้กับระบบเครือข่าย ให้เสถียรภาพที่เหนือกว่าการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการแยกช่องสัญญาณด้วยการใช้งานบน Private link และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายเองได้ตามช่องสัญญาณเครือข่ายที่ต้องการ
Local Support
Cloud Computing Service
AWS Direct Connect

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทรูไอดีซี