บริการไฟร์วอล์แบบพร้อมใช้ช่วยป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามอย่างมั่นใจ

Next Generation Firewall as a Service แบบพร้อมใช้ ช่วยในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ระดับเครือข่าย การโจมตี หรือภัยคุกคามผ่านช่องโหว่ ไปจนถึงระดับแอปพลิเคชัน ทำให้องค์กรสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดแพ็คเก็จ