ตอกย้ำความเป็นที่ 1 คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 กับรางวัล “2019 FROST & SULLIVAN THAILAND EXCELLENCE AWARDS”

28 มิ.ย. 2562

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา True IDC ได้ครองรางวัลจาก Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards มาอย่างต่อเนื่อง และอีกครั้ง ในปี 2019 นี้ True IDC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ

  • 2019 Thailand Data Center Services Provider of the Year

"ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดบริการดาต้า เซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งจากความคาดหวังของผู้ใช้บริการ รวมถึงการแข่งขันที่สูงมากขึ้นของผู้ผลิตและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทรู ไอดีซี ยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้เสมอมา ในด้านของผู้ให้บริการก็ได้ทำกลยุทธ์ในการลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในตลาดประเทศไทย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณค่าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ทรู ไอดีซีแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริการลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ การดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัย” — Siddhesh Hule, Research Analyst Digital Transformation Practice, Frost and Sullivan

รางวัลจาก Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ

ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้ผ่านการวิจัยเชิงลึกโดยนักวิเคราะห์ผู้มีความชำนาญของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ที่นำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียดจากข้อมูลการเติบโตด้านรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สินค้าบริการใหม่สู่ตลาด จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละองค์กรและการได้รับรางวัลดังกล่าวจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่า True IDC เป็นผู้นำในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ และ คลาวด์ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล