ติดต่อทรู ไอดีซี
  • หัวข้อติดต่อ

  • หมวดหมู่

  • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)


สำนักงานใหญ่

ทรู ทาวเวอร์ (ประเทศไทย)

เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

+66 2 494 8300
สำนักงานสาขา

ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ประเทศไทย)

101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ชั้น 9
ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

+66 2 494 8300
สำนักงานต่างประเทศ

True Internet Data Center Co., Ltd. (Myanmar)

Building 17, Ground Floor, MICT Park
Hlaing University Campus, Hlaing Township, 
Yangon, Myanmar


สำนักงานต่างประเทศ

True Internet Data Center Co., Ltd. (Vietnam)

Room 709, Me Linh Point Tower, 7th Floor 
No 2 Ngo Duc Ke St, Ben Nghe Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam