ติดต่อทรู ไอดีซี
  • หัวข้อติดต่อ

  • หมวดหมู่

  • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)


สำนักงานใหญ่

ทรู ทาวเวอร์ (ประเทศไทย)

เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 494 8300
สำนักงานสาขา

เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

+66 2 494 8300
สำนักงานต่างประเทศ

True Internet Data Center Co., Ltd. (Myanmar)

True Internet Data Center Co., Ltd. (Myanmar) Building 17,
Ground Floor,MICT Park, Hlaing University Campus,
Hlaing Township, Yangon. Myanmar