Cloud

Cross-Platform Hybrid Cloud Solution

บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลไฮบริดคลาวด์อย่างมืออาชีพ

True IDC มีบริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บริหารจัดการคลาวด์ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Private, Public หรือ Hybrid Cloud ด้วย VMware Technology พร้อมมีบริการเชื่อมต่อจากดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้าไปยัง Enterprise Cloud หรือ Public Cloud จากแบรนด์ชั้นนำที่คุณสามารถเลือกสรรได้

ประโยชน์

  • สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการให้ยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกใช้คลาวด์ได้ตามความเหมาะสม
  • สามารถเลือกใช้บริการใหม่ๆจากผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก และรองรับการเชื่อมต่อการทำงานกับ 3rd Party เช่น Palo Alto Networks, Trend Micro และอื่นๆอีกมากมาย
  • สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายจาก CAPEX เป็น OPEX ให้จ่ายเท่าที่ใช้งาน (Pay per use)
  • มีบริการเชื่อมต่อลิงก์ True IDC Interconnection ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัย และความเร็วได้มากกว่า 3 เท่า
ติดต่อทรู ไอดีซี
  • หัวข้อติดต่อ

  • หมวดหมู่

  • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)