ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

1. Cookie คืออะไร

Cookie ในที่นี้ หมายถึง HTTP Cookie ซึ่งเป็นกลุ่มไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปเก็บไว้ยังเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล ซึ่งถูกข้อมูลใน Cookie นี้ใช้สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดย Cookie ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาใดๆ และเนื้อหาใน Cookie จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่เป็นผู้สร้าง Cookie ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของ Cookie

Cookie จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดบนเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ในอดีต รวมถึงสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วย Cookie จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นในกรณีที่ Cookie ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งาน Cookie

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) มีการใช้งาน Cookie บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.trueidc.com) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯจะได้รับ Cookie ไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะใช้งาน Cookie ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.trueidc.com/en/policy.php

4. วิธีปิดการทำงานของ Cookie

ท่านสามารถปิดการทำงานของ Cookie ได้ โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดย Cookie ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้ Cookie หากท่านปิดการทำงาน Cookie อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น