Cloud

True IDC Kubernetes Service (TKS)

Container สำหรับนักพัฒนา app ยุคใหม่ที่เร็ว แรง คุ้มค่า ราคาประหยัด

บริหารจัดการแอปพลิเคชันในทุกสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนด้านไอที ตอบโจทย์ความต้องการองค์กร Startup ทุกระดับ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Content Delivery ด้วย True IDC Kubernetes Service (TKS)

True IDC Kubernetes Service (TKS) คือบริการที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแอปพลิเคชันองค์กรให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของระบบปฏิบัติการ (Operating system virtualization) ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบได้ตามต้องการ โดยสามารถพัฒนาและบริหารจัดการแอปพลิเคชันได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น Private Data Centers, Public Cloud, Personal Laptops หรือแม้แต่ระบบ Hybrid Cloud บริการ TKS ตอบโจทย์การทำงานของทีมนักพัฒนาระบบในองค์กร Startup ทุกขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Content Delivery,  Video Conferencing, Video Streaming ธุรกิจเหล่านี้สามารถนำบริการ TKS ไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีขององค์กร ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนและช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงาน 

จุดเด่นของบริการ

 • เป็น container runtime ที่เสถียร มีขนาดเล็ก และปรับใช้กับแอปพลิเคชันบนคลาวด์และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้อย่างอิสระ
 • ช่วยพัฒนาและบริหารจัดการแอปพลิเคชันใน containers ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หมดห่วงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยเร่งสปีดให้ระบบไอทีดำเนินการอย่างรวดเร็ว 
 • พลิกโฉมให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยบริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการแอปพลิเคชันใน containers ที่สามารถปรับขนาดได้ มีความยืดหยุ่น และคุ้มทุน  มีความสามารถแยกแอปพลิเคชันที่จะรันบน Shared Operating System และ Software Resources ที่ต้องการเพื่อสร้างให้มีความสามารถรองรับแพลตฟอร์ม (Platform Compatibility) สูงสุด และประหยัดเวลาการดำเนินงานของธุรกิจ
 • ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการแอปพลิเคชันบนไฮบริดคลาวด์ ซึ่งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งแบบ On-premises และแบบ Cloud-based 
 • ใช้บริหารจัดการแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างแบบ micro-services ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการแอปพลิเคชันในรูปแบบกลุ่มของบริการย่อยที่เป็นอิสระจากกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี นำไปสู่การดูแลรักษาและการอัปเดตที่ง่ายขึ้น รองรับการทำ Autoscaling ขยายระบบอย่างเร่งด่วนในอนาคต

ประโยชน์

 • ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กร Startup ทุกขนาด ในอุตสาหกรรม Content/VDO Delivery และยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธนาคารและการเงิน 
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับปริมาณการใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันและการนำแอปพลิเคชันออกสู่ตลาด 
 • สามารถพัฒนาให้เป็นโซลูชันต้นแบบเพื่อนำไปใช้งานต่อยอดไปยัง Enterprise Cloud On-premise หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
 • ช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวและดำเนินการตามปกติอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

องค์กรใดกำลังมองหาการจัดการแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ บริการ TKS คือตัวช่วยที่ใช่สำหรับคุณ เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ๆ พร้อมคู่มืออธิบายทุกขั้นตอนที่ทรู ไอดีซี

ติดต่อทรู ไอดีซี
 • หัวข้อติดต่อ

 • หมวดหมู่

 • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)