Cloud

Huawei Cloud

บริการ Public Cloud ภายในประเทศ ที่สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง และมีความหน่วง (Latency) ต่ำ พร้อมการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในประเทศ

ระบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูงที่ไม่ได้มาพร้อมแค่บริการพื้นฐานอย่าง IaaS, PaaS และ SaaS แต่ยังมีโซลูชันอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น Containerization, Artificial Intelligence และ 5G และ Distributed Cloud นอกจากนี้ Huawei Cloud ยังตั้งอยู่ในประเทศไทยจึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจประกัน การเงิน โทรคมนาคม ทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และยังช่วยให้การดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทำได้โดยง่าย

จุดเด่นของบริการ

 • Containerized Solution  - โซลูชัน Container สำหรับ Multi-Cloud ที่มาพร้อมกับบริการต่างๆ เช่น Cloud Container Engine (CCE), Cloud Container Instance (CCI), Cloud Container Platform (MCP) เป็นต้น โดยโซลูชันนี้สามารถรองรับการทำงานของ Kubernetes Applications และ tools ต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้งานบนระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
 • Artificial Intelligence - บริการ AI ครอบคลุมทั้งในส่วนของ Core AI และที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics เช่น AI Data Inference, AI Data Training, Image Processing, Knowledge Computing และ Autonomous Driving Training มีจุดเด่นที่เป็น AI-Enabled Infrastructure กล่าวคือ มีสถาปัตยกรรม CPU ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะ เรียกว่า “Ascend” โดยสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า x86 CPU หลายเท่า นอกจากนี้ บริการ AI ของ Huawei Cloud ยังสามารถทำงานบนภาษาไทยได้ดีและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • 5G และ Distributed Cloud - การประมวลผลระบบ AI, Internet of Things (IoT), Data Analytics และอื่น ๆ ที่ Edge Cloud ได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งข้อมูลกลับมาที่ระบบ Cloud หลัก ช่วยลดความหน่วง (Latency) ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของแอปพลิเคชันที่ต้องมีการประมวลผลหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ เช่น ระบบขับขี่รถยนต์อัตโนมัติ หรือระบบเกม เป็นต้น

ประโยชน์

 • สามารถใช้บริการ Cloud ได้อย่างรวดเร็วและมีความหน่วง (Latency) ต่ำด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในประเทศ 
 • มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย
 • สามารถบริหารจัดการ Kubernetes Clusters ระหว่างภูมิภาคหรือระหว่างผู้ให้บริการระบบ Cloud หลายๆ รายพร้อมกันได้
 • สามารถโยกย้าย Kubernetes จากผู้ให้บริการระบบ Cloud หนึ่งไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งได้
 • ช่วยวางแผนการชำระเงินและรับชำระค่าใช้จ่ายแบบระบบวางบิล รวมไปถึงมีระบบที่ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบและติดตามสถานะค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ประเมินโครงสร้างระบบ ออกแบบ ติดตั้ง และพร้อมดูแลรักษาตลอดเวลาแบบ 24x7

ติดต่อทรู ไอดีซี
 • หัวข้อติดต่อ

 • หมวดหมู่

 • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)