Data Center - Thailand

Virtual Router

บริการ Virtual Router เชื่อมต่อรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เคย

จุดเด่นของบริการ

บริการเราเตอร์เสมือนที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้นในการเชื่อมต่อไปยัง Data Center หรือบริการคลาวด์ต่าง ๆ ซึ่งการเชื่อมต่อด้วยฮาร์ดแวร์แบบเดิม ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาคอขวดไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และยังนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงบริการ Managed Router ที่ช่วยบริหารจัดการการเชื่อมต่อแบบ BGP ในอุปกรณ์ที่ไม่รองรับอีกด้วย

ประโยชน์

 • รองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กไปยัง Local Cloud และ Public Cloud ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น True IDC Cloud, AWS, GCP, Alibaba Cloud, Huawei Cloud และ Azure
 • รองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ Layer 3 และแบบ BGP โดยไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่รองรับ 
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ และค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ Router แบบฮาร์ดแวร์
 • ประหยัดเวลาในการติดตั้งและและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับปริมาณการใช้งาน Virtual Router เมื่อเทียบกับการใช้งาน Router แบบฮาร์ดแวร์
 • สามารถบริหารจัดการและควบคุมเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้น สามารถกำหนดและจัดการนโยบายเส้นทางเครือข่ายได้ไม่ยุ่งยาก
 • มีความปลอดภัยสูง ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ไฟร์วอลล์ การตรวจจับการบุกรุก และการเข้ารหัส เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • มีความเสถียรสูงจากการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กแบบ Redundant และการปรับแต่งค่าขั้นสูงให้ได้รับประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด
 • รองรับการเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบ


บริการเสริมจาก True IDC

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กบนคลาวด์หรือไฮบริดแบบครบวงจร
 • ให้คำปรึกษาด้านการเชื่อมต่อคลาวด์และเน็ตเวิร์กที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • รวมบริการการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ก 
 • เฝ้าระวังและดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญแบบ 24/7

รูปแบบราคาค่าบริการ

 • ราคาต่อพอร์ทขนาด 500Mbps และ 1 Gbps


ติดต่อทรู ไอดีซี
 • หัวข้อติดต่อ

 • หมวดหมู่

 • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)