Gartner เผย 9 เทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตปี 2021

18 พ.ย. 2563

Gartner ออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Strategic Technology) ที่องค์กรควรจับตามองในปี 2021 ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ People Centricity, Location Independence และ Resilient Delivery รวม 9 อย่าง ดังนี้


 1. Internet of Behaviors

Internet of Behaviors (IoB) เป็นการผสานรวมเทคโนโลยีบ่งชี้ตัวตนไว้ด้วยกัน เช่น การจดจำใบหน้า ติดตามตำแหน่ง และ Big Data แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การจับจ่ายซื้อของหรือการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อชี้นำพฤติกรรมของพนักงาน เช่น เฝ้าระวังว่าพนักงานปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสหรือไม่ Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ประชากรครึ่งโลกจะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีนี้ไม่ว่าจากทางใดก็ทางหนึ่ง

2. Total Experience

Total Experience เป็นการผสมผสานประสบการณ์ของลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้เข้าด้วยกัน ในช่วง COVID-19 นี้ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารจากระยะไกลแบบเสมือน (Virtual) และกระจัดกระจายไปทั่ว Total Experience จึงถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับการส่งมอบประสบการณ์ในส่วนต่าง ๆ ช่วยให้การพลิกโฉมธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถฟื้นฟูธุรกิจหลังจากนี้ได้อย่างมีรวดเร็ว

3. Privacy-Enhancing Computation

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลเริ่มถูกประกาศใช้ในหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ CIO ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวมากขึ้น Privacy-Enhancing Computation เป็นมาตรการควบคุมที่เข้ามาช่วยปกป้องข้อมูลขณะใช้งาน นอกเหนือจากมาตรการควบคุมทั่วไปที่เน้นการปกป้องข้อมูลขณะจัดเก็บ Gartner เชื่อว่า ภายในปี 2025 ครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่จะมีการวางมาตรการ Privacy-Enhancing Computation สำหรับประมวลผลข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีหลายผู้เกี่ยวข้องในการทำ Data Analytics 

4. Distributed Cloud

Distributed Cloud คือบริการ Public Cloud ที่ถูกกระจายไปยังหลายๆ สถานที่ที่แตกต่างกัน ในขณะที่การดำเนินงาน การกำกับดูแล และการพัฒนาต่าง ๆ ยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ แนวคิดนี้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัว Latency ต่ำ และลดค่าใช้จ่ายด้านข้อมูล ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการมีระบบ Cloud ใกล้กับสถานที่ที่มีการดำเนินธุรกิจและจัดการกับข้อมูล

5. Anywhere Operations

Anywhere Operations คือโมเดลการปฏิบัติงานด้าน IT ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถสนับสนุนลูกค้า พนักงาน และขับเคลื่อนธุรกิจได้จากทุกที่ผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทั่ว โมเดลนี้ไปไกลกว่าการ Work-from- Home หรือการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบออนไลน์ Anywhere Operations ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน 5 ส่วนหลัก คือ Collaboration & Productivity, Secure Remote Access, Cloud & Edge Infrastructure, Quantification of the Digital Experience และ Automation คาดการณ์ว่าภายในปี 2023 นี้ 40% ขององค์กรจะประยุกต์ใช้โมเดลดังกล่าวเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้ง Physical และ Virtual

6. Cybersecurity Mesh

Cybersecurity Mesh เป็นแนวคิดที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าสินทรัพย์หรือบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยการเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) ให้เป็นขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่ (Security Perimeter) Gartner คาดว่า Cybersecurity Mesh นี้จะถูกใช้งานในมาตรการควบคุมการเข้าถึงดิจิทัลเกินครึ่งภายในปี 2025

7. Intelligent Composable Business

Intelligent Composable Business เข้ามาเปลี่ยนแนวคิดการตัดสินใจอย่างสิ้นเชิง ด้วยการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น และตอบสนองอย่างฉับไว ช่วยเปิดโอกาสในธุรดิจิทัล สร้างโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ดำเนินงานอย่างอัตโนมัติ รวมไปถึงออกผลิตภัณฑ์ บริการ และสร้างช่องทางในการให้บริการใหม่ ๆ อีกด้วย

8. AI Engineering

งานวิจัยของ Gartner ระบุว่า มีเพียง 53% ของโครงการ AI ต้นแบบที่ถูกนำไปใช้งานจริง ในขณะที่การขยายโครงการ AI ก็เป็นเรื่องยาก จึงเป็นที่มาของ AI Engineering ที่เน้นเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการวัฏจักรของ AI โดย AI Engineering เป็นการผสานรวม DataOps, ModelOps และ DevOps เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ การขยายระบบ การตีความ และความเสถียรของโมเดล AI ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การลงทุนด้าน AI มีความคุ้มค่ามากที่สุด

9. Hyperautomation

Hyperautomation เป็นการผสมผสานระหว่าง Machine Learning เข้าด้วยกันกับ Automation Tools เพื่อช่วยให้กระบวนการเชิงธุรกิจและ IT มีความอัตโนมัติมากที่สุด เมื่อรวมกับเหตุการณ์แพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็น Digital First ทำให้ Hyperautomation เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น


ที่มา: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-19-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2021

ก่อนหน้า

ถัดไป