เทรนด์ที่ส่งผลต่อ Infrastructure และ Operations ในปี 2021

16 มี.ค. 2564

การทำงานแบบ Remote และการหันไปใช้ Cloud จากสถานการณ์ COVID-19 กลายเป็นตัวขับเคลื่อน Infrastructure & Operations (I&O) ขององค์กรให้เปลี่ยนไปจากเดิม Gartner จึงได้สรุป 6 เทรนด์ที่จะส่งผลกระทบต่อ I&O ในปี 2021 ดังนี้


1. Anywhere Operations

การถูกบังคับให้ทำงานแบบ Remote ทำให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบ I&O ดั้งเดิมไม่มี จึงเป็นปัญหาใหญ่เมื่อต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดฝัน I&O ในปัจจุบันจึงต้องสามารถรองรับการทำงานแบบกระจายขององค์กร เมื่อพนักงานต้องทำงานจากหลายๆ แห่งภายนอก นอกจากนี้ การทำงานได้จากทุกที่ยังเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถหาบุคลากรภายในท้องที่มาร่วมงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย


2. Optimal Infrastructure

Optimal Infrastructure เปลี่ยนแนวคิด I&O จาก "Infrastructure & Operations" ไปสู่ "Integration & Operations" คือ การเลือกวางโครงสร้าง เช่น Cloud, Edge หรือเทคโนโลยีใหม่อย่าง Computational Storage ตามความเหมาะสมของสถานที่และภาระงานโดยไม่ยึดติด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างคุ้มค่า


3. Operational Continuity

องค์กรในปัจจุบันคาดหวังว่าระบบ IT สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนปัจจัยภายนอก ความคาดหวังนี้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ IT Operations เดิมให้ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากขึ้น และลดการบำรุงรักษาที่ต้องอาศัยมนุษย์ลง ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความเร็วในการวางระบบใหม่ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความคงเส้นคงวาตลอดทั้งกระบวนการ อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องมือและกระบวนการแบบใหม่มาใช้งานนี้อาจเพิ่มความซับซ้อนให้แก่ IT Operations ได้


4. Core Modernization

ปัจจุบัน องค์กรให้ความสำคัญกับการอัปเดตและปรับปรุงโครงสร้างระบบหลักให้มีความทันสมัยตลอดเวลา กระบวนการนี้นอกจากจะช่วยลดการถ่วงความเจริญของระบบเก่าและเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้มั่นใจว่าโครงสร้างระบบจะพัฒนาตามเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เกิดใหม่ได้อย่างเท่าทัน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจดิจิทัล


5. Distributed Cloud

Distributed Cloud เป็นการกระจายระบบ Cloud ออกจากศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านสถานที่ขององค์กร ทั้งยังช่วยลด Latency และผลักภาระด้านการซัพพอร์ตไปยังผู้ให้บริการระบบ Cloud ปัจจุบันนี้มีโมเดล Distributed Cloud ให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม Distributed Cloud อาจเพิ่มความซับซ้อนและความเสี่ยงด้านการถูกล็อกเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายที่สูงได้


6. Critical Skills VS. Critical Roles

องค์กร I&O เริ่มเปลี่ยนมามุ่งเน้นที่ Critical Skills มากกว่า Critical Roles ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความทนทาน (Resiliency) ให้แก่ระบบ ทั้งยังช่วยจัดสรรงบประมาณทีม I&O ให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงธุรกิจและเพิ่มความร่วมมือในการทำงานมากขึ้น แนวโน้มนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการรับคน ค้นหาบุคลากรที่มีทักษะที่องค์กรกำลังขาดแคลน และเสริมสร้างทักษะใหม่ให้แก่พนักงานที่มีอยู่เดิม


ที่มา: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-6-trends-impacting-infrastructure-operations-in-2021/

ก่อนหน้า

ถัดไป