5 เทคโนโลยีใหม่สำหรับ Green Data Center

24 ก.พ. 2565

ทุกวันนี้ ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตไปทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัดเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)” จึงไม่ใช่ Buzzword ที่จะใช้สร้างแบรนด์อีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจำเป็นจะต้องพิจารณาและพยายามให้ทุกขั้นตอนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

สำหรับฝั่งอุตสาหกรรมไอที ปฏิเสธไม่ได้ว่า Data Center ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล หลายองค์กรทั่วโลกจึงเริ่มปรับมาใช้งาน Green Technology มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในดูแลรักษา Data Center ลงไปได้อีกด้วย

5 อันดับเทคโนโลยีใหม่ที่องค์กรที่มี Data Center ควรนำไปปรับใช้ เพื่อเปลี่ยน Data Center แบบดั้งเดิมให้กลายเป็น Green Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีดังนี้

1. Server Virtualization

แน่นอนว่า Data Center คือสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center เป็นตัวชี้วัดปริมาณพลังงานที่ใช้ว่ามากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ Server Virtualization โดยใช้ Software-Defined Data Center (SDDC) ช่วยลดภาระงานของโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า โดยเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องสามารถให้บริการผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรและพลังงานที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยให้ผู้ดูแล Data Center สามารถบริหารจัดการ SDDC ได้จากระยะไกล ลดเวลาการเดินทาง และลดการสูญเสียพลังงานไปกับเรื่องการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่จำเป็น และการจัดการแสงสว่างที่ไซต์อีกด้วยซึ่งผู้ให้บริการ Data Center ชั้นนำระดับโลกอย่าง Google, Microsoft, Intel และ Oracle ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า Server Virtualization ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนจริงๆ

2. AI & Intelligent Monitoring

ยุคสมัยนี้ ระบบ AI และระบบอัจฉริยะแบบต่างๆ คือส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการ Data Center จึงควรเริ่มนำระบบเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของงานต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและช่วยจัดการการใช้พลังงานให้ประหยัดได้อย่างสูงสุด ด้วยศักยภาพของระบบ AI ที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยวิเคราะห์เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ใน Data Center การทำให้เห็นภาพรวมกับสถานะของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน หรือการช่วยให้บางกระบวนการกลายเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ และเมื่อเสริมกับการใช้งานระบบ Intelligent Monitoring ภายใน Data Center ที่ช่วยเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเข้ามา หรือช่วยวางแผนตารางซ่อมแซมเมื่อระยะเวลาผ่านไป ย่อมทำให้ Data Center มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในบางส่วนที่ไม่จำเป็นลงไปได้

3. Edge Computing & IoT

เรื่องของส่วนการประมวลผลข้อมูลและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ให้บริการ Data Center ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอีกระดับ ด้วยการใช้ Edge Computing ร่วมกับ IoT ที่เป็นการวางส่วนการประมวลผลให้อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานจริงมากที่สุด จะช่วยลด Latency และปริมาณข้อมูลที่จะต้องวิ่งบนเครือข่ายเน็ตเวิร์กลงไปได้อย่างมหาศาล ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นและ User Experience ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยลด Carbon Footprint ที่เกิดจาก Data Center ลงได้อีกด้วย

4. Hybrid Cloud Deployments

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลายๆ ธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้งานบน Cloud กันมากขึ้นเพื่อลด Carbon Footprint ขององค์กร โดยเฉพาะการใช้งาน Hybrid Cloud ที่เป็นการผสมผสานเชื่อมโยง Data Center กับ Public Cloud เข้าด้วยกัน ด้วยความสามารถในการแยกส่วนประมวลผล หรือการย้าย Workload ไปมาระหว่าง Public Cloud กับ Data Center ได้ตามความต้องการ ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีทั้งหมดได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถเลือกผู้ให้บริการ Public Cloud ที่มีการใช้งาน Green Technology ได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานขององค์กรลงไปได้ในอีกทางหนึ่งนั่นเอง

5. Ultra-efficient Cooling Systems

หากพิจารณาภายใน Data Center จะเห็นได้ว่า ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบทำความเย็น (Cooling System) นั้นคือส่วนที่จะต้องใช้พลังงานสูงที่สุด ดังนั้น การมีระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงคืออีกกุญแจสำคัญในการทำให้ Data Center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งบางแห่งได้เริ่มใช้งานเทคโนโลยี Free Cooling หรือระบบ Liquid Cooling อย่างเช่นแพลตฟอร์ม Two-Phase Liquid Immersion Cooling กันแล้ว ซึ่งโซลูชันลักษณะนี้สามารถนำไปใช้ได้กับแทบทุกสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถตั้ง Data Center ได้ใกล้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

ที่มา: https://www.datacenters.com/news/how-new-green-technologies-enable-sustainable-data-centers

ก่อนหน้า

ถัดไป