ทรู ไอดีซี ร่วมขับเคลื่อน Startup Sandbox ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

03 เม.ย. 2564


3 เมษายน 2564 - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับโครงการ True LAB Startup Sandbox ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจทรูเพื่อสรรหานิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจนำเอาเทคโนโลยีด้าน Robotics และ Artificial Intelligence มาปรับใช้ในแนวคิดธุรกิจ โดยคุณธนรรถ สังข์เกษม ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี จากทรู ไอดีซี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้(ให้)ทัน AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอนาคต” ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม Open House พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังจะให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบคลาวด์ตลอดระยะเวลาของโครงการกว่า 3 เดือน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด


ทรู ไอดีซี มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้สำหรับการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จำเป็นต่อทิศทางการเติบโตของประเทศ และจะยังคงดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความสามารถและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์ต่อไป