ทรู ไอดีซี ร่วมกับกลุ่มทรู ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมชมและดูงาน ณ True Digital Park

14 ก.พ. 2565


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ True IDC ร่วมกับ True Digital Group ต้อนรับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ซึ่งมาเป็นเกียรติเยี่ยมชมนวัตกรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีคลาวด์ พร้อมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ภายในห้องประชุม คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) แห่ง True Corporation ได้บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวม Digital Ecosystem ของ True และ Ascend Group” ตามด้วยคุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ที่มาบรรยายในหัวข้อ “IoT และ Digital Solution เพื่อประเทศไทย” 

  


นอกจากนี้ คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการบริษัท True IDC และประธานบริษัท True Digital Park ยังบรรยายในหัวข้อ “Cloud Data Center ในประเทศไทย” โดยแสดงให้เห็นว่า True IDC มีดาต้า เซ็นเตอร์กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากที่สุด ทั้งทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และการกำหนดเวลาทำงานของระบบ (Uptime) ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในดาต้า เซ็นเตอร์นี้ จะมีการสังเกตการและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงแนวทางการขยายขอบเขตความสามารถในการให้บริการทั้งดาต้า เซ็นเตอร์อีกด้วย ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ True IDC มีบริการคลาวด์ ไฮเปอร์สเกลเลอร์ระดับโลกที่หลากหลาย มีการเชื่อมต่อ (Connectivity) กับดาต้า เซ็นเตอร์มากที่สุด โดยมีเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนให้เกิดการนำระบบคลาวด์ไปปรับใช้ (Cloud Adoption) กันมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเสนอแนวคิดที่ทางกระทรวงจะสามารถนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น 

 

True IDC พร้อมแล้วที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Digital Hub แห่งอาเซียน เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์และขยายดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพรองรับทุกการดำเนินธุรกิจขององค์กรไทย และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังพร้อมเคียงข้างคนไทยทุกคนให้ร่วมก้าวเข้าสู่ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ภาพจาก: True Corporation