ทรู ไอดีซี ยืนหนึ่งเรื่องการให้บริการ ด้วยการรับรองมาตรฐานสากล ISAE 3402 ประเภท SOC 2 Type II

28 เม.ย. 2565

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของไทย ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ ทรู ไอดีซี ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมระบบการดำเนินงานในทุกแขนงให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นอีกครั้งที่ทรู ไอดีซี ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและผ่านการรับรองมาตรฐาน International Standard on Assurance Engagements 3402 (ISAE 3402) ประเภท SOC 2 Type II อย่างเป็นทางการจากสถาบันตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

การรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II ส่วนมากถูกนำไปปรับใช้กับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการไอที ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าองค์กรนั้นมีคุณสมบัติในการควบคุมการให้บริการภายใต้หลักการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Security) ความพร้อมใช้งาน (Availability) การรักษาข้อมูล (Confidentiality) ความสมบูรณ์ของการประมวลผล (Processing Integrity) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยทุกหลักการได้ถูกนำไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานทั้งหมดของการให้บริการ


คุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ ทรู ไอดีซีเผยว่า “การที่ดาต้า เซ็นเตอร์จะให้บริการได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับ SLA ที่ลูกค้ากำหนดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทรู ไอดีซีจึงไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ยังมองหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ และการได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II นี้ก็เป็นเครื่องสะท้อนความตั้งใจและความพยายามที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของเรา”ทรู ไอดีซี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถดำเนินงานไปพร้อมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและตอบสนองการให้บริการในระดับภูมิภาคต่อไป