การแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2562

05 ม.ค. 2566

เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 ทางบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี จึงจัดช่องทาง Take Down Notice เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งระงับหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เมื่อพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยผู้แจ้งต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการดาวน์โหลด แบบฟอร์มร้องเรียน (FR-430 Complaint Form) 

2. ทำการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มร้องเรียนให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบตามรายการต่อไปนี้

  • เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิด
  • เอกสารลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์
  • หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ร้องเรียนไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้

3. ส่งทางอีเมลมาที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-4948300