True IDC เปิดตัวบริการ Cloud Consulting Services พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครบวงจร

15 ม.ค. 2561

True IDC หนึ่งในผู้นำธุรกิจ Data Center และ Cloud Computing ในประเทศไทย เปิดตัวบริการ Cloud Consulting Services พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครบวงจร โดยมีความความชำนาญในการจัดทำโซลูชันให้ตอบโจทย์ และครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบตลอด 24 ชม. เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amazon Web Services หรือ AWS ที่การันตีด้วยใบรับรองสำหรับ Partner จาก AWS ถึง 3 ด้าน ได้แก่ Authorized Commercial Reseller, Consulting Partner และ Advanced Technology Partner


ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และสนับสนุนอย่างครบวงจร

True IDC พร้อมให้บริการเกี่ยวกับ AWS แบบครบวงจร โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 โดเมนหลัก คือ

 1. Strategy – ให้คำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์การใช้บริการ AWS ตั้งแต่การประเมินความคุ้มค่าของโซลูชันและค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการวางกลยุทธ์สำหรับการย้ายไปใช้บริการบนระบบ Cloud
 2. Plan – บริการออกแบบโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) พร้อมทั้งช่วยวางแผนการเปลี่ยนไปใช้บริการบนระบบ Cloud เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด
 3. Build – บริการพัฒนา และติดตั้งโซลูชันระบบ Cloud ของ AWS ตามแผนที่ได้ออกแบบวางแผนไว้
 4. Run – บริการดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานบนระบบ Cloud ของ AWS และช่วยปรับแต่งการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการลงให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ True IDC ยังนำเสนอ Cloud Competency Development Program และ Cloud CoE (Central of Excellence) Development เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายแอพพลิเคชัน ฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรสามารถบริหารจัดการระบบ Cloud ของ AWS และต่อยอดการใช้งานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เอง 
“True IDC พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ที่ต้องการใช้ AWS ทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการบนระบบ Cloud ได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการเชิงธุรกิจของตนเอง”   — คุณธนรรถ สังข์เกษม หัวหน้าทีมที่ปรึกษาระบบ Cloud ของ True IDC


ขยาย Data Center สู่ระบบ Cloud อย่างไร้รอยต่อ

จุดเด่นสำคัญของบริการจาก True IDC คือ การให้บริการโซลูชันแบบ One Stop Shop กล่าวคือ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตั้งแต่ บริการ Data Center ไปจนถึงบริการ Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งมีบริการเชื่อมต่อผ่าน Direct Connect, Link Internet ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถขยายบริการทั้งหมดไปสู่ Public Cloud ของ AWS เพื่อรองรับการทำงานและการใช้บริการในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังมี Cloud Managed Service พร้อมให้บริการอีกมากมาย ได้แก่ Backup-as-a-Service, Disaster Recovery-as-a-Service, Load Balance-as-a-Service เป็นต้น บริการทั้งหมดจึงรวมเป็น Ecosystem ของระบบ Enterprise Hybrid Cloud ขนาดใหญ่ที่ลูกค้าสามารถบริหารจัดการได้ทุกจุดตามความต้องการอย่างแท้จริง

การใช้ Public Cloud ของ AWS มีข้อดี คือ

 • ลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ปรับเพิ่มลดปริมาณการใช้งานได้ตามความต้องการ และชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง
 • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง Cloud Server มากกว่า 1,000 VMs ให้พร้อมใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
 • มีแพลตฟอร์มและภาษาที่จะใช้พัฒนาแอพพลิเคชันให้เลือกใช้ได้อย่างอิสระ
 • ขยายบริการไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้ง่าย ช่วยเพิ่มความเร็วในการเปิดตัวธุรกิจออกสู่ตลาด
 • มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล ด้วยการรับรองจากสถาบันชั้นนำ
 • ความต่อเนื่องในการใช้งานสูง สามารถจัดเตรียมระบบสำรองให้พร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้ง่าย

ยืนยันความเชี่ยวชาญด้วยการรับรองจาก AWS ถึง 3 ด้าน

True IDC เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก AWS ถึง 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. Authorized Commercial Reseller 
ตัวแทนจำหน่ายบริการของ AWS อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งช่วยวางแผนการชำระเงินและค้นหาแพ็คเกจการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ที่สำคัญคือออกใบกำกับภาษีในประเทศไทยซึ่งช่วยขจัดปัญหาเรื่องการชำระภาษีในอนาคต

2. Consulting Partner
รับรองการให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบระบบ Cloud โดยใช้บริการของ AWS ไม่ว่าจะเป็น IaaS, PaaS และ SaaS

3. Advanced Technology Partner
พร้อมต่อยอดการให้บริการระบบ Cloud ของ AWS โดยนำเสนอโซลูชัน Direct Connect ซึ่งเป็นลิงค์พิเศษสำหรับเชื่อมต่อกับ AWS โดยตรง ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการบนระบบ Cloud ได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และมั่นคงปลอดภัยกว่าการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตปกติ


นอกจากนี้ True IDC ยังพร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบและผสานแต่ละบริการของ AWS เข้าด้วยกันให้กลายเป็นโซลูชันสำหรับตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจของลูกค้า เช่น Web Applications, Enterprise Applications, Disaster Recovery และอื่นๆ

การันตีคุณภาพการใช้บริการและความมั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO และ CSA STAR

บริการของ True IDC ไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือระบบ Cloud ได้รับการรับประกันคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญระดับสากลถึง 5 รายการ ได้แก่

 • ISO/IEC 20000-1:2011: มาตรฐานระบบบริหารจัดการการให้บริการทางด้าน IT
 • ISO/IEC 27001:2013: มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ISO 22301:2012: มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ISO 50001: มาตรฐานการบริหารจัดการพลังงาน
 • CSA STAR: มาตรฐานการรับประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการระบบ Cloud

ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบและข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้บริการ True IDC จะถูกควบคุมและดำเนินการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงพร้อมใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงและผลกระทบของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ


พร้อมต่อยอดโซลูชัน มุ่งสู่ความเป็นพาร์ทเนอร์อันดับ 1 ของ AWS

True IDC พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ซึ่งได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ทำงานกับลูกค้าหลายประเภท ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มใช้ระบบ Cloud ของ AWS ได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่า และมีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ True IDC ยังช่วยปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อต่อยอดการนำ AWS ไปใช้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอีกด้วย เช่น การทำ Big Data Analytics, การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Serverless เป็นต้น<

“จนถึงตอนนี้ เรามีลูกค้าผู้ใช้ AWS ผ่านบริการของ True IDC แล้วมากกว่า 100 บัญชีรายชื่อภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ส่งผลให้เรากลายเป็นพาร์ทเนอร์ของ AWS รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ที่สำคัญคือ เราตั้งเป้าเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบ Cloud ที่ลูกค้าไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้”  คุณธนรรถ ระบุ

ผู้ที่สนใจใช้บริการ True IDC ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการใช้ AWS สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร 02-9980-6611