True IDC ขอส่งความปรารถนาดีพร้อมคำอวยพรไปยังท่านและครอบครัวตลอดปี 2564

21 ธ.ค. 2563


ในนามของบริษัท True IDC ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน พาร์ทเนอร์ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ และสนับสนุนการการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ขอให้ประสบแต่ความโชคดี เป็นปีที่ราบรื่น มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง True IDC ขอให้สัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรมาสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดังที่ได้ปฏิบัติเสมอมา

ธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ 

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท True IDC