ประกาศ: กรณีบริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม (หรือ Storagecity Platform)ใช้ชื่อบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (หรือ True IDC) กล่าวอ้างว่าเป็นพันธมิตร (Partner) กับบริษัทฯ

10 ก.พ. 2564

ประกาศ: กรณีบริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม (หรือ Storagecity Platform)ใช้ชื่อบริษัท  ทรู  อินเทอร์เน็ต  ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (หรือ True IDC) กล่าวอ้างว่าเป็นพันธมิตร (Partner) กับบริษัทฯ

ตามที่บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม (หรือ Storagecity Platform) แอบอ้างชื่อ บริษัท  ทรู  อินเทอร์เน็ต  ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ ”) โดยมีการระบุข้อความบนเว็บไซต์ของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงในเว็บไซต์ต่าง ๆ ว่าเป็นพันธมิตร (Partner) กับทางบริษัท และว่าจ้างบริษัทฯ ให้ดูแลระบบ Server ของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่ามีการเช่าพื้นที่ Cloud Storage กับทางบริษัทฯ  โดยแอบอ้างว่ามีที่ตั้ง Server อยู่ที่ True IDC ศูนย์บางนา ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นพันธมิตร (Partner) และเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตร (Partner) ที่ประกอบธุรกิจให้นักลงทุนเช่าชื้อ storage block เพื่อจ่ายผลตอบแทนกับรายใดทั้งสิ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงออกประกาศนี้ เพื่อชี้แจงให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้แอบอ้างดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากผู้ใดละเมิดสิทธิ์ แอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ นั้น จะมีความผิดตามกฎหมาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวจนถึงที่สุด

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือประสงค์จะแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]