บริการ Colocation สำหรับลูกค้าองค์กร ในดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับสากลจาก True IDC

13 ก.ย. 2565


ในโลกปัจจุบัน วิถีการทำงานของหลากหลายองค์กรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากที่เราเผชิญวิกฤตโควิด-19 ช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่ละองค์กรต่างก็เปิดรับเทรนด์เทคโนโลยีและนำมาปรับใช้กันมากขึ้น เมื่อบรรดาพนักงานต่างก็ทำงานจากที่ใดก็ได้ ธุรกิจดำเนินอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีข้อมูลมากมายมหาศาลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ดาต้า เซ็นเตอร์ True IDC 

True IDC เข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กร และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น จึงพร้อมส่งมอบบริการ Colocation ภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก ให้องค์กรฝากเซิร์ฟเวอร์ภายในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย ไร้การโจมตี และมาพร้อมบริการคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ


True IDC มีศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ที่ทันสมัยเปิดให้บริการถึง 4 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน  True IDC มีศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ Uptime ครบทั้ง 3 รายการ ตั้งแต่การออกแบบ (TCDD), ก่อสร้าง (TCCF) และการดำเนินงาน (TCOS) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและอินโดไชน่า นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) ด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) และด้านการดำเนินการ (Operational Sustainability) จาก Uptime Institute และ ISO ถึง 8 มาตรฐานได้แก่ ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001, CSA STAR Cloud Security, PCI DSS, SOC Type II โดยล่าสุดยังได้รับการรับรอง ISO 27799 ว่าด้วยเรื่องการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นทางการ เพิ่มความมั่นใจในการให้บริการด้วยประสบการณ์ดูแลลูกค้าองค์กรทุกขนาดเป็นเวลาเกือบ 20 ปี


ฝากเซิร์ฟเวอร์อย่างปลอดภัย กับดาต้า เซ็นเตอร์ True IDC

ลูกค้าองค์กรเชื่อมั่น วางใจที่จะฝากเซิร์ฟเวอร์ไว้ในดาต้า เซ็นเตอร์ของ True IDC ด้วยจุดเด่นหลายประการ ได้แก่

 1. จุดยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น
  ดาต้า เซ็นเตอร์ True IDC ตั้งอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกทั้งยังมีความสะดวกสบายด้านการคมนาคม
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
  เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าองค์กรจะได้รับการดูแลอย่างรัดกุม ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 10 ชั้น ตั้งแต่ภายนอกอาคาร จนถึงห้อง Data Hall
 3. ศูนย์เฝ้าดูแลระบบเครือข่าย
  เพื่อเสริมระบบความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เรามีทีม Command Center คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และดูและระบบเครือข่ายภายในดาต้า เซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกแบบเสรี
  เปิดกว้างให้ลูกค้าองค์กรเลือกเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกแบบเสรี (Carrier Neutral) รวมทั้งยังเชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการเจ้าของ Bandwidth ทำให้สามารถบริหารจัดการช่องสัญญาณได้ตามความต้องการอย่างอิสระ
 5. สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากลพร้อมระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ที่คอยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนระบบหมุนเวียนอากาศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันอัคคีภัยแบบปลอดสาร (CFC Free) ตามมาตรฐานสากล NOVEC 1230 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัยที่แม่นยำ

ผู้ที่สนใจบริการ Colocation จาก True IDC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueidc.com/th/contact หรือ โทร 02-494-8300

ก่อนหน้า

ถัดไป