ทรู ไอดีซี ร่วมกับ depa และ AWS จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และการค้าขายออนไลน์

26 พ.ย. 2563


26 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ซี้ด เว็บส์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และการค้าขายออนไลน์ (E-Commerce) รุ่นที่ 3 ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ค้าขายออนไลน์บนเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับกลุ่มสตาร์ทอัปและกลุ่มผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม 

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) มาเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณธนรรถ สังข์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู ไอดีซี (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยทั้งสองได้ตอกย้ำถึงบทบาทและเป้าหมายที่ต้องการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศผ่านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจ


ภายในงานมีการมอบความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่การเริ่มต้นเลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์ การจดโดเมน การใส่ข้อมูลสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และเทคนิคอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการถามตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเป็นกันเอง และยังมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

บริษัท ทรู ไอดีซี ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคธุรกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป